P Í S N Ě

Vítejte - Vítajte - Witajcie - Здравствуйте - Dobro došli - Welcome - Willkommen - Shalom !
Písně - Piesne - Pieśni - Песни - Pjesme - Songs - Lieder - Šíchím
*** Administrace ***

**********

Vinnetou - Tam v horách...

EDITACE v mobilu

PŘEHLED || OBSAH > Rubriky | Témata | Panely || VZHLED > Výběr vzhledu | Editor vzhledu | Editace css || NASTAVENÍ > Můj účet | Hlavní nastavení | Služby | Kredit | Katalog | Nástěnka | Práva || OSTATNÍ > Statistiky || NÁPOVĚDA ||

Změnit adresu stránek | Navýšit kredit | Nastavení katalogu ||

Homepage || Články || Uživatelská práva a skupiny | Pravidla | Funkce systému ||
Technická podpora: +420 776 393 564 || Dotazy: support@webgarden.cz ||

****************************

HOMEPAGE

 

         Říká se, že "Kdo zpívá, dvakrát se modlí".
Latinské "Cantemus carmen novum" znamená česky "Zpívejme píseň novou".
Zde chci tedy postupně shromáždit písně z různých zpěvníků (i některé z filmů, od některých zpěváků a skupin, pro pamětníky, některé i vlastní), především takové, které pozdvihují lidského ducha k Dobru, Lásce a Pokoji, někdy i žertovné, vtipné a radostné. Pro děti, mládež i dospělé (neboli děti velké i malé).
     Kéž vám tyto písně pomohou k povznesení ducha, dobré náladě, vnitřnímu pokoji i k zamyšlení - podle toho, co právě potřebujete. Kéž vám pomohou v radostech i v těžkostech, jimiž je naplněn život každého z nás. Snad tu každý z vás najde něco pro sebe, když ne hned, tak později. Postupně budu přidávat další písně.
     Prosím o trpělivost - jsem nemocná a trvá mi to déle.
U písní, které sem přepisuji ručně, značím někdy opakování části textu dvěma druhy závorek:
[: ... :] = opakuje se dvakrát,
[[: ... :]] = opakuje se třikrát.

******************************************

Adeste, fideles, laeti, triumphantes
venite, venite in Bethlehem:
Natum videte Regem angelorum.
Venite, adoremus, venite, adoremus, venite, adoremus Dominum.

Buďte při tom věřící, s radostí a chválou
jděte také, jděte do Betléma:
Narozeného vizte Krále nad anděly.
Pojďte a klanějme se, pojďte a klanějme se, pojďte a klanějme se Pánu Ježíši.

(1. sloka písně Adeste fideles, Kancionál, č. 219
- můj překlad s pomocí znalců latiny - snad přesnější než ten v Kancionálu)

*********************

Ten, kdo touží pít,
ať ke Mně neváhá jít,
[: vždyť z Mého Srdce Pramen vyvěrá,
který všem nový Život dá. :]
(několikrát se opakuje)

******************************************

Rájem jednou chtěl bych jít,
chci se smát a být
tam, kde je můj Pán...

Píseň č. 516 (nevím z kterého zpěvníku)

******************************************

Mají krásné písničky, zpívají už dlouhá léta. Bydlí v Brně. Písně skládá otec rodiny, Jiří Žižkovský. Chtěla jsem tu některé písně zveřejnit, ale má na ně autorská práva, takže nemohu.

Pro zájemce o zaslání kazety a zpěvníčku (později budou i CD) uvádím kontakt na maminku Danu Žižkovskou:

e-mail: dana.zizkovska@centrum.cz

******************************************

Mišpacha (hebrejsky = Rodina) je židovská hudební skupina, zpívající a hrající chasidské písně, k modlitbě i pro radost, která začínala před lety ve složení členů jedné rodiny. (První dva odkazy jsou na jejich vlastní stránky.) Dnes je rozšířená o další členy, především hrající, kteří se nazývají Klezmerim.

Mišpacha - hl. stránka | Mišpacha - diskografie | Mišpacha CD3 - JUDAICA - knihy s židovskou tematikou | Mišpacha III | České klezmer kapely |

Eretz.cz - Israel a Blízký východ ve zpravodajství | Hebrejština on line

******************************************

Ze Zpěvníku písní k modlitbě, č. 193

1. Nás volíš si dnes, ó Pane,
odevšad vedeš nás k Sobě,
když Kristus bratrem se stane,
On naučí nás volat k Tobě.

Ref: Abba, Otče, Abba, Otče, Abba, Abba, Otče, Abba, Otče.

******************************************

Učedníci | Učedníci - MP3 ke stažení zdarma | HUDBA - texty písní, midi soubory, atd.

Ze Zpěvníčku ke kazetě skupiny Učedníci, píseň č. 10

1. Ježíš vyvolil si dvanáct učedníků
a říkal: Nebojte se farizejských zvyků.
[: Pravda je jediná a ten, kdo ji zná, pravou láskou oplývá.:]

2. Petra, Jakuba, Filipa a Ondřeje,
Tomáše, Matouše, Jana, Bartoloměje,
[: Jakuba Alfeova, Judu Jakubova, Jidáše, také Šimona. :]

3. A spolu nerozlučně zemí procházeli
a pro každého vlídné slovo, pomoc měli.
[: Co je žal a hřích, co zas radost a smích,
všechny učil v podobenstvích. :]

4. A proto z celé země lidé přicházeli
a písně chvály ze srdce Mu rádi pěli.
[: Protože každý ví, On je Uzdravení
pro nové pokolení. :]

******************************************

1. "Buď pochválen Pán Ježíš!"
- tak volej každý hlas
a duši poosvěžíš
si vždycky v pravý čas.
Pěj od dětských tak let,
tak modli se jak kmet:
"Buď pochválen Pán Ježíš!"
než opustíš ten svět.

2. Ať duše smutek nese,
ať čelo stíní mrak,
ať srdce jásá v plese
a jasný je tvůj zrak,
vždy sobě připomeň
nejsladší ze všech jmen:
"Buď pochválen Pán Ježíš,
Jímž svět byl vykoupen!"

3. Když nepřítel tvůj lítý
tě nutí zápasit,
ať zjevný nebo skrytý
chce tebe porazit,
když doráží vždy blíž,
tu v pomoc vyslovíš:
"Buď pochválen Pán Ježíš!"
- tím mečem zvítězíš.

4. Až ku tvému kdys loži
smrt stoupne v pozdních dnech,
dlaň na srdce ti vloží,
by ztišila tvůj dech,
tu než dáš zemi zpět
své tělo zpráchnivět,
"Buď pochválen Pán Ježíš!"
rci ještě naposled.

5. Ať všude jen se zpívá
ten pozdrav nocí, dnem,
jím Boha cherub výzvá,
co bývá před trůnem.
Kéž vše se rozplesá,
co jenom ústa má:
"Buď pochválen Pán Ježíš,
Ty Pán a Bůh Jsi náš!"

6. Co louka květů chová,
co stínu dává les,
co ptačích zpěvů znova
se ozve v jarní ples:
ať tolik v nebes říš
se zpěvů nese výš:
"Buď pochválen Pán Ježíš,
Jenž za nás nes' Svůj Kříž!"

7. Co hvězd se rozžehuje,
když země v klidu spí
a kolik mraků pluje
do roka po nebi,
ať tolik v nebes stan
se nese ze všech stran:
"Buď pochválen Pán Ježíš
a nad vše milován!"

8. Co krůpějí déšť dává,
když parnem puká zem,
co rosou květů vstává,
jež vadly úpalem,
ať tolik v šíř i v dál
se ozve od hor, skal:
"Buď pochválen Pán Ježíš,
všech tvorů mocný Král!"

9. Co pole klasů čítá,
když úrodná je žeň,
co sad nám plodů skýtá,
když přišla podjeseň,
ať vše jen tolikrát,
co dá se rozplesat,
"Buď pochválen Pán Ježíš!"
se ozve v jedenkrát.

10. Nechť člověk v chýši bydlí,
neb zná jen písku poušť,
nechť v hrdém hradu sídlí,
neb skryt je v lesa houšť,
ať všude jeden hlas
se nese každý čas:
"Buď pochválen Pán Ježíš,
Jenž spasit přišel nás!"

***************************************************************

 
********************************* Konec/The End *********************************